ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Změna podoby akcií

ČAD Blansko a.s. v souladu s ust. § 529 občanského zákoníku oznamuje, že jeho jediný akcionář rozhodl o přeměně akcií společnosti v listinné podobě na zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie).

Dne 31. 1. 2019 přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto usnesení: „Jediný akcionář společnosti ČAD Blansko a.s. Lubomír Stoklásek schvaluje:

  • přeměnu všech 31 274 ks dosavadních akcií společnosti ČAD Blansko a.s. na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,–Kč, na zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie); lhůta, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, činí dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír.“

Toto usnesení bylo dne 7.2.2019 zveřejněno v Obchodním věstníku s výzvou, aby akcionář společnosti – vlastník cenných papírů (akcií), cenné papíry (akcie) odevzdal emitentovi ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír.

7.2.2019 v rubrice: ČAD Obecně Autor: Ing. Luděk Dubanský
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 7.2.19