ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Rekonstrukce průtahu ulic Svitavská a Poříčí Blansko

Z důvodu rekonstrukce průtahu Blanskem (ulice Svitavská a Poříčí) od středy 1. 4. 2015, na dobu několika měsíců (předpoklad půl roku), je vedena veškerá objízdná trasa po souběžných místních komunikacích.

Linkové autobusy linek 234 a 235 jsou vedeny z autobusového nádraží po objízdné trase Autobusové nádraží – Nádražní – Masarykova (linka 152 přes ul. Smetanova – Brněnská) – Sadová (linka 233 po ul. Sadová směr poliklinika) – Seifertova – Bezručova. Zrušené zastávky Svitavská a Poříčí jsou nahrazeny zastávkou Blansko, Pod kinem, umístěnou na ul. Masarykova u kina. V opačném směru je zastávka Svitavská obsluhována bez omezení.

Městské autobusy linky 222 jsou vedeny po objízdné trase Autobusové nádraží – Nádražní – Masarykova – Sadová (linka 223 po ul. Sadová – Poliklinika) – Seifertova – Bezručova – Na Řadech – Poříčí, zrušena je zastávka Svitavská, náhradní zastávka je totožná jako u linkových autobusů. V opačném směru je zastávka Svitavská bez omezení.

Z tohoto důvodu a důvodu přesměrování kompletní dopravy lze prakticky u všech linek vedených po Blansku očekávat zpoždění, která ovlivní návaznosti i na další navazující linky v Rájci-Jestřebí, v Černé Hoře atd). Stejně tak bude ovlivněna návaznost linek vedených z autobusového nádraží (167, 230, 231, 232) na linky přijíždějící od města tj. MHD Blansko a linky 152, 233, 234 a 235. Čekání linek na autobusovém nádraží bude omezeno, aby byla alespoň částečně zachována další návaznost linek po trase, tj. v dopravním uzlu Jedovnice, obci Vilémovice apod.

Po celou dobu průběhu stavby není možno garantovat návaznosti, doporučujeme cestujícím pracujícím v Blansku aby zvážili možnost použití veřejné dopravy, protože při zpoždění autobusů do 30 min. mají větší šanci stihnout „svůj spoj“ pěší pochůzkou. Občanům, kteří používají alternativní dopravu za účelem cest do a ze zaměstnání, z téhož důvodu doporučujeme, aby pokud možno parkovali svoje vozidla na záchytných parkovištích na okrajích města. Ulehčí tím zatížení v centru města a na objízdné trase, do zaměstnání mohou využít veřejnou dopravu, která v ranních hodinách bude v provozu s menším zpožděním, ze zaměstnání se vyhnou dopravnímu kolapsu.

Doporučujeme též věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení stavby, protože v prvním dnu a dnešním ránu se pravidelně opakuje nedodržování dopravních předpisů provedenou změnou, která stanovila novou hlavní komunikaci na objízdné trase. Po celou dobu stavby apelujeme na cestující veřejnost, aby pokud možno zachovali trpělivost a toleranci, protože i naši řidiči budou podrobeni psychickému testu zvládnutí všech negativních aspektů týkajících se provozu v době stavby.

22.4.2015 v rubrice: Osobní doprava Autor: Richard Maňoušek
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 31.5.17