ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Přeprava nebezpečného zboží dle ADR

Naše vozidla přepravují tyto nebezpečné náklady, pro které je nutné mít vybavení dle ADR

  • plyny (tř.2)
  • hořlavé kapaliny (tř.3)
  • hořlavé tuhé látky (tř.4)
  • látky podporující hoření (tř.5)
  • jedovaté látky (tř.6)
  • žíravé látky (tř.8)
  • jiné nebezpečné látky a předměty (tř.9)


Řidiči a dispečeři, kteří se podílejí na přepravě ADR jsou vybaveni školením dle restrukturalizované dohody ADR,která vstoupila v platnost dne 1.7.2001

17.1.2003 v rubrice: Nákladní doprava Autor: Jaromír Chalupník
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 24.6.22