ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

ISO 9001:2015

Společnost ČAD Blansko a. s. má zavedený systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2015. Naší certifikační společností je Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). V současné době máme certifikaci v následujícím rozsahu:

  • Mezinárodní kamionová doprava včetně spedice
  • Provoz čerpací stanice v Blansku provozované na základě franchizové smlouvy s OMV
  • Poskytování pravidelné veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy a smluvní tuzemské i zahraniční dopravy vlastními autobusy

V roce 2018 byl realizován recertifikační audit, kterým byla prokázána shoda systému řízení s požadavky normy ISO 9001:2015 a společnosti ČAD Blansko a. s. byl vystaven společností LRQA certifikát systému managementu kvality se seznamem certifikovaných mís­t.

Dne 1. srpna 2015 byl po úspěšném re-certifikačním auditu, který provedla společnost Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) vystaven certifikát na další 3 leté období.

Ve dnech 18. – 21. 6. 2012 proběhl re-certifikační audit provedený společností Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Ověřován byl systém managementu kvality u činností „Mezinárodní kamionová doprava včetně spedice“, „Provoz čerpací stanice v Blansku provozované na základě franchizové smlouvy s OMV“, „Poskytování pravidelné veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy a smluvní tuzemské i zahraniční dopravy vlastními autobusy“. Na základě průběhu auditu bylo vydáno doporučení k obnovení platnosti certifikátu s platností na následující 3 roky. V následujících dvou letech proběhnou dozorové audity.

Tento krok je potvrzením neustálé snahy společnosti ČAD Blansko a. s. udržovat a zdokonalovat své interní procesy a zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. Odpovědnost za jejich kvalitu patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců společnosti.

19. ledna 2010 úspěšně proběhla certifikace divize osobní dopravy společností Lloyd’s Register Quality Assurance a od 26. února 2010 má společnost ČAD Blansko certifikát ISO 9001:2008 rozšířený o oblast „Poskytování pravidelné veřejné osobní dopravy, městské hromadné dopravy a smluvní tuzemské i zahraniční dopravy vlastními autobusy“.

Zavedením systému managementu kvality v osobní dopravě podle mezinárodně uznávané normy se ČAD Blansko a. s. rozhodlo naplnit vizi a politiku spolehlivé, pohodlné, dostupné a včasné přepravy zákazníka – cestujícího, s cílem maximálního uspokojení jeho požadavků.

5. června 2009 proběhl recertifikační audit provedený společností Lloyd’s Register Quality Assurance a od 1. srpna 2009 má společnost certifikát systému řízení podle normy ISO 9001:2008.

Ověřován byl systém managementu kvality u činností „Mezinárodní kamionová doprava včetně spedice“, „Provoz čerpací stanice v Blansku provozované na základě franchizové smlouvy s ÖMV“.
Tímto společnost znovu prokázala připravenost a schopnost zajišťovat nabízené služby na vysoké úrovni.

Tento krok je potvrzením neustálé snahy společnosti ČAD Blansko a. s. udržovat a zdokonalovat své interní procesy a zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. Odpovědnost za jejich kvalitu patří mezi základní povinnosti všech zaměstnanců společnosti.

Dne 3. července 2000 obdržela společnost ČAD Blansko a. s. první certifikát sytému managementu jakosti ISO 9001:2000.

Certifikát ISO český (pdf)
Certifikát ISO mezinárodní (pdf)

2.5.2019 v rubrice: ČAD Obecně Autor: Kamil Svěrák
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 9.9.22