ČAD Blansko a.s.
Nádražní 2369/10, 678 20 Blansko
IČ: 49454641, DIČ: CZ49454641

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně v oddíle B č. vložky 1171

Anketa 2020

Dotazník spokojenosti cestující veřejnosti

Váš názor nás zajímá…

Jedním z cílů naší společnosti je dosažení a udržení spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami. Proto jsme se rozhodli uspořádat mezi cestujícími anketu, díky níž získáme informace o tom, jak nás hodnotí, co od nás očekávají...

Vyplněním krátkého anonymního dotazníku nám pomůžete tyto informace získat, Vaše názory nás zajímají.

1. Jsem
muž 15 - 19 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 64 let 65 a více
žena 15 - 19 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 64 let 65 a více

2. Jak často využíváte autobusovou dopravu?
pravidelně (denně)
občas (cca 1x týdně)
zřídka
výjimečně

Nejčastěji využívám linku: (doplňte prosím číslo, případně směr):

3. Kde nejčastěji zjišťujete informace o službách ČAD Blansko a. s. (jízdní řády, informace o dalších službách apod.)? Vyberte, prosím, maximálně 2 odpovědi
autobusové zastávky
kancelář předprodeje na nádraží
řidiči autobusů
knižní jízdní řády
telefonické informace
internet (www.kordis.cz, www.idos.cz, www.cadblansko.cz,...)

4. Jezdí autobusy dle Vašich zkušeností včas?
jezdí pravidelně dle jízdního řádu
občas jezdí se zpožděním
občas jezdí předčasně
někdy jedou dřív nebo později, než je uvedeno v jízdním řádu

5. S chováním řidičů autobusů jsem:
velmi spokojen
spokojen
spíše nespokojen
nespokojen

6. S chováním ostatních zaměstnanců (dispečink, předprodej, informace,..) jsem:
velmi spokojen
spokojen
spíše nespokojen
nespokojen

7. Jakou známkou byste ohodnotili stav nového autobusového nádraží (nástupní plochy, čekárna, zázemí,…) v Blansku?
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

8. Jakou známkou byste ohodnotili čistotu autobusů společnosti ČAD Blansko a. s.?
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

9. Vybavení vozidel informačními LCD panely (informace o spoji, inzerce,…) hodnotím jako:
velmi přínosné
přínosné
nedokážu posoudit
nepřínosné
zbytečné

10. Co Vás nejvíce zajímá na LCD monitorech
reklamy a upoutávky
informace společnosti Kordis a.s.
seznam zastávek na trase
zbytečné

11. Ohodnoťte teplotu a klimatickou pohodu v našich autobusech. (1 - výborná, 5 - nedostatečná)
U každé podotázky prosím zvolte odpověď v rozpětí 1 - 5 :
teplota ve vozidlech v letních měsících
teplota ve vozidlech v zimních měsících

12. Jakou známku byste dali ČAD Blansko a. s. za jejich služby?
výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

13. Co Vám na našich službách nevyhovuje a co Vám chybí? V čem bychom se podle Vás měli zlepšit? Využijte následujícího místa pro Váš vzkaz nám:

E-mail:
Vašeho názoru si velice vážíme. Tato anketa je anonymní. V případě, že byste rádi obdrželi odpověď na Vaši připomníku uveďte prosím e-mailovou adresu.

Děkujeme za Vaše připomínky

16.6.2020 v rubrice: Osobní doprava Autor: Ing. Martin Pivoňka
 
© ČAD Blansko a.s.  posta@cadblansko.cz Poslední aktualizace: 11.10.21